Yozgat Bozok Üniversitesi

MİSYON & VİZYON

MİSYONUMUZ

Yozgat Meslek Yüksekokulu olarak misyonumuz;  Ülkemizde iş piyasasının (Sanayi – Tarım- Hizmet sektörlerinin) ihtiyacı olan nitelikli mesleki personelinin yetiştirilmesinin sağlanmasıdır. Alanında teorik ve pratik bilgilerle donanmış, insani ve mesleki etiğin icaplarını özümsemiş ve kendisine özgüveni tam; küresel rekabetin söz konusu olduğu iş piyasasında ülkemizi daha ileri seviyeye taşıma iradesine sahip teknik kadroların oluşturulmasıdır. Bunun temini için mesleki sahadaki değişim ve gelişimi yakından takip eden ve bu yenilikleri okul- iş piyasası bütünlüğü çerçevesinde öğrencilerine sıcağı sıcağına aktarabilen yönetim- hizmet anlayışı esastır. Dolayısıyla başta mesleki saha olmak üzere her alanda karşılaşılabilecek sorunlar karşısında bocalayıp teslim olan değil; sorunlar karşısında serinkanlılığını koruyup çözüm üretme iradesini ortaya koyacak teknik kadrolar vazgeçilmez önceliğimizdir.

 

 

VİZYONUMUZ

Yozgat Meslek Yüksekokulu olarak vizyonumuz; Kendisi ve içerisinde yaşadığı toplumu ile barışık; kendi coğrafyasının inanç ve kültür kodlarının idrakinde ve üniversite kelimesinin manasında var olan olaylara evrensel bakabilme ufkuna sahip nesillerin yetiştirilmesidir. Kendi medeniyet köklerinde haberdar olduğu kadar üretimin güç olduğu gerçeğinin de farkında olan ve bu suretle nitelikli üretimin nitelikli personelle gerçekleştirilebileceğini ilke edinmiş eğitici- öğretici uzman kadrolarıyla kendine özgü ve dünya standartlarında kabul görecek anlayışlar oluşturulmasıdır. Akademik personeliyle olduğu kadar idari ve yardımcı hizmetlerdeki personeliyle uyum içerisinde olan, kendisine emanet edilmiş öğrencilerine yüksek kalitede hizmet vermeyi şiar edinen anlayış, yönetim tarzımızdır.