Yozgat Bozok Üniversitesi

İDARİ PERSONEL

SUNA ŞİMŞEK

YÜKSEKOKUL SEKRETERİ
suna.simsek@bozok.edu.tr
Dahili :

İdari

GÜZEL ERMİŞER

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
guzel.ermiser@bozok.edu.tr
Dahili :4072

İdari

HÜSNÜ PİŞKİN

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
husnu.piskin@bozok.edu.tr
Dahili :

İdari

ABDULKADİR İBİŞ

TEKNİKER
abdulkadir.ibis@bozok.edu.tr
Dahili :4061

İdari

BEKİR COŞAR

TEKNİKER
bekir.cosar@bozok.edu.tr
Dahili :4066

İdari

HASAN BASRİ AKSES

TEKNİKER
hbasri.akses@bozok.edu.tr
Dahili :4057

İdari

MUSA ULUCAN

TEKNİSYEN
musa.ulucan@bozok.edu.tr
Dahili :

İdari

COŞKUN DAŞDEMİR

HİZMETLİ
coskun.dasdemir@hotmail.com
Dahili :

İdari

Personel Özlük Otomasyonu